Stars' Red Carpet Ponytails

  • Blake Lively, Ponytail

  • Nicole Kidman, Ponytail

  • Anna Sophia Robb, Ponytail

  • Jennifer Lopez, Ponytail

  • Ashlee Simpson, Ponytail

  • Fergie, Ponytail

  • Kate Beckinsale, Ponytail

  • RRelated Posts

    CComments