Loading...

Yakshagana hasya shani saheb

Loading...
Yakshagana hasya shani saheb


RRelated Posts

Yakshagana -- Shri Devi mahatme - 34

Bhagavatharu Padyana Ganapathi Bhat - Chende Padyana Shankaranarayana bhat - Maddale PT Jayaram bhat - Chakrathala Vasanth Vamadapadavu - Seetharam kumar kateel as Paathri - Jagannatha Shetty

Yakshagana -- Shri Devi mahatme - 30

Bhagavatharu Padyana Ganapathi Bhat - Maddale PT Jayaram bhat - Rakshith shetty Padre as Kadamba kaushike - Bantwala Jayarama Acharya as Sugreeva - Sponsors Shivaji Friends Neerchal - Held at

Yakshagana -- Shri Devi mahatme - 27

Bhagavatharu Padyana Ganapathi Bhat - Chende Padyana Shankaranarayana bhat - Maddale PT Jayaram bhat - Sadashiva Kulal Venoor & Shivaraj Bajakudlu as Chandasura - Divakar Rai Sampaje & Akshaya

CComments